Servisa pieteikuma forma

Informācija par uzņēmumu kas iesniedz sūdzību

Uzņēmuma nosaukums un adrese: *

Vārds, Uzvārds:

Tālruņa numurs:

Pirkuma datums un pavadzīmes Nr: *

Informācija par privātpersonu kas iesniedz sūdzību

Vārds, Uzvārds: *

Tālruņa numurs: *

E-pasta adrese:

Pilsēta: *

Pasta indekss:

Adrese: *

Informācija par atgriežamo preci

Pirkuma datums:*

Apliecinājums par pirkumu:*

Produkta Nr un kataloga Nr: *

Skaits:

Sūdzība un akurāts defekta apraksts: *

Datums kad parādījas defekti kas ir par pamatu šai sūdzībai:

Produkta atrašanās vieta:

Pieprasījuma veids: *
  • Remonts
  • Apmaiņa
  • Servisa padoms
  • Iztrūkstošu detaļu pieprasījums
Apliecinu ka iepazinos ar garantījas nosacījumiem:
* Obligāti aizpildāmie lauki

Sūdzību noteikumi

a) Visos gadījumos kur piegādāts bojāts produkts vai produktam iztrūkst detaļas pircējam ir jāziņo 8 dienu laikā rakstiski pārdevējam . Pec šī laika visas piegādes skaitās kā izpildītas bez pretenzijām. Pārdevējs apzinās savu pienākumu informēt pircēju par garantijas nosacījumiem pirms pirkuma noformēšanas. Pārdevējs garantē ka produkts ir bez defektiem un ka defektu gadījumā, garantijas laika posmā - prece tiks remontēta vai apmainīta.

b) Šī garantija nosedz tikai preci ko piedāvājis pārdevējs and neiekļauj sevī izmaksas kas var rasties remontējot vai apmainot produktu trešo ražotāju produktiem ( flīzes, sienas etc).

c) Garantija nav spēkā ja jebkādā veidā produkts ir ticis modificēts.

d) Garantija ir spēkā tikai pircēja un garantija nevar tikt nodota tālāk citai personai.

e) Pārdevējs rezervē tiesības atteikt garantiju gadījumā ja pircējs nav izpildījis garantijas nosacījumus.